Kamerové systémy

Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

 

Pomôžeme Vám ochrániť Vaše súkromie, zabezpečiť firmu, alebo domácnosť, podľa platných noriem, legislatívy a na základe udelených certifikátov a licencií. To všetko za použitia namodejrnejších technológií v oblasti zabezpečovacích systémov.

 

Rozsah služieb ponúkaných v oblasti EZS

• projekcia EZS
• dodávka a montáž ESZ
• prepojenie a kombinácia na iné prvky ochrany, centrálne pulty, hlásiče požiaru
• údržba a revízie
• poradenstvo
• projekcia

 

 

Naša firma vlastní licenciu na prevádzkovanie Technickej služby.

 

Pre využitie ponúkaných služieb nás neváhajte kontaktovať.

 

Nami dodávané EZS

Výrobky JABLOTRON (bezdrôtové zabezpečovacie systémy, GSM komunikačné a signalizačné zariadenia, ústredne EZS, snímače pohybu, detektory plynu, dymu, autoalarmy, imobilizéry, ...) si získali na Slovensku značnú obľubu pre svoju kvalitu, široké použitie a priaznivú cenu. Na výrobky JABLOTRON je minimálne 24-mesačná záruka a každý zákazník má právo na bezplatný pozáručný servisný zákrok na týchto výrobkoch. Všetky výrobky spĺňajú predpisy EÚ a sú na nich vystavené platné vyhlásenia o zhode.

Typy zabezpečovacích zariadení v systémoch Jablotron
• Drôtové systémy

• Bezdrôtové systémy
• Hybridné systémy – kombinácia drôtového a bezdrôtového systému

  

 Firma PARADOX SECURITY SYSTEMS sídli neďaleko Montrealu v kanadskej provincii Quebec. Vyrába systémy na ochranu objektov proti vlámaniu. Stála sa svetoznámou svojím dôrazom na uplatňovanie najnovších poznatkov a technológií. Systémy PARADOX sú exportované do takmer 100 krajín sveta.

 

O EZS

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) slúžia na ochranu pred nepovolaným vniknutím do objektu. Prípadné narušenie objektu signalizuje akusticky a opticky priamo na mieste za účelom upozorniť narušiteľa a odradiť ho, alebo odosielať informáciu o narušení vzdialenému majiteľovi objektu, prípadne strážnej službe na PCO (pult centralizovanej ochrany).

Štandardom u systémov EZS je tiež ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory. Najpoužívanejšie hlásiče sú ionizačné, ktoré veľmi rýchlo a spoľahlivo detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a vynikajú priaznivou cenou. Majú v sebe štandardne zabudovanú sirénu, ktorá dokáže v nebezpečenstve „zalarmovať“ obyvateľov.

Nemenej dôležitú úlohu zohráva napájanie systému a jeho zálohovanie v prípade výpadku sieťového napätia. S tohoto dôvodu je potrebné používať kvalitné akumulátory s vhodnou veľkosťou kapacity, adekvátnou veľkosti systému.

O vzniknutom poplachu môžete byť upovedomený niekoľkými spôsobmi napr:

• na Váš mobilný telefón
• zálohovanou sirénou
• oznámením na pult centrálnej ochrany
• na políciu
• formou SMS správ

 

Klasické alebo bezdrôtové systémy

Klasické prvky EZS sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajúcich prísne európske normy pre EZS sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu klasických systémov.

 

Kvalitné riešenie zabezpečovacej techniky >>>

  • English
  • Slovenčina
© 2024 Forbis s.r.o. | Všetky práva vyhradené